Regulamin

KOMUNIKAT: W zwiazku z wprowadzeniem w życie RODO czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych  osobowych informujemy, iż od dnia 25.05.2018 zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi, czyli pobytu w ośrodku AGA Kemping. Zakwaterowanie w ośrodku będzie odbywało się na zasadzie wypełnienia specjalnej karty meldunkowej, która będzie stanowiła podstawę ochrony danych osobowych. Przechowywane dane w postaci wcześniejszych rezerwacji, zapłaty bądź zadatku będę odbywały się za pomocą dedykowanego e-maila "info@agakemp.pl' oraz wskazanego konta bankowego.

Przetrzymwanie danych przez ośrodek AGE Kemping będzie się odbywać w myśl 3 zasad:

1.Nikomu nie przekazywać danch

2.Chronić przed dostępem osób trzecich

3.Usuwać w terminach(nie trzymać,posprzatać,zapomnieć) - w momencie wymeldowania karta meldunkowa zostanie zwrócona lub zlikwidowana.

Dokonując rezerwacji Gość niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego  danych osbowych dla potrzeb realizacji jego rezerwacji i pobytu w obiekcie ,zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.1997 Nr 133,poz.883.)


REGULAMIN 

Dyrekcja KEMPING AGA ceni sobie współpracę Państwa w przestrzeganiu regulaminu, który opracowany został dla zapewnienia spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych gości.

I.


1. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za cały pobyt z góry przy meldunku w recepcji.
2. Wpłata opłaty za pobyt, jak i wcześniejsza wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Opłaty uiszczane są zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie ośrodka
3. Domki i Przyczepy wynajmowane są na doby hotelowe, doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14.00, a kończy o godzinie 10.00 dnia następnego.
4. Jeżeli została zrobiona rezerwacja na dany okres, a z przyczyn od nas niezależnych zostaje skrócona, Gość pokrywa cały koszt pobytu.
5. Na terenie Ośrodka parkowanie jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Do każdego Domku i Przyczepy przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe niestrzeżone, w wypadku domków 6-osobowych dwa (kolejne miejsce płatne 10 PLN za dobę). Ośrodek nie odpowiada za pojazdy wprowadzone na jego teren i przedmioty w nich pozostawione (nie jest ich przechowawcą) i nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub utratę.
6. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku i przyczepie lub na terenie Ośrodka, tylko po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.

II.
1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach: od 23.00 do godziny 7.00.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gości, którzy podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyli regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu.

III.
1. Każdorazowo opuszczając domek lub przyczpę, Gość powinien sprawdzić stan drzwi i okien oraz upewnić się, że są dokładnie zamknięte oraz sprawdzic czy wyłączone są kuchenki elektryczne lub gazowe, adekwatnie do wynajmowanego lokum.
2. Gość Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
3. W dniu wymeldowania Gościa, stan wyposażenia i urządzeń technicznych w zajmowanym przez niego domku lub przyczepie, będzie sprawdzany przez obsługę recepcji.
4. Ośrodek akceptuje zwierzęta. Za zwierzę  odpowiada jego właściciel,psy moga przebywać tylko na uwięzi. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz do posiadania aktualnych świadectw szczepień przeciwko wściekliżnie.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych, innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju.Zabronione jest: stosowanie prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej, wysypywanie niedopałków papierosów do kosza na śmieci, owijania lub zakrywania punktów świetlnych tkaniną lub papierem, używanie sprzętu i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem, nieuzasadnione uruchamianie urządzeń alarmowych, pozostawianie włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru.
6. W każdym domku i przyczepie znajduje się kosz z przeznaczeniem na odpady żywnościowe, przemysłowe itp., wyłożony workiem, który po napełnieniu należy zawiązać i umieścić w koszu na zewnątrz.

IV.
1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość proszony jest o jak najszybsze powiadomienie Recepcji w celu niezwłocznej reakcji.

2. KEMPING AGA jest zobowiązany zapewnić gościom:
- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu
- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych na terenie Ośrodka
- funkcjonowania urządzeń, które znajdują się na wyposażeniu domku lub przyczepy
- czystość i porządek na terenie ośrodka

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gości np: quady, rowery, skutery, przyczepki, itp.,oraz rzeczy  wartościowe pozostawione w domku lub przyczepie (pieniądze,biżuteria,sprzęt,itp) należące do użytkownika,które nie znajdują się w depozycie w recepcji.

 REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO I CAMPINGOWEGO AGA KEMPING w CHŁAPOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje recepcja AGA KEMPING
2. Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną, według cennika.
3. Wizyty osób odwiedzających gości pola namiotowego/campingowego każdorazowo prosimy zgłaszać w recepcji.

II. ZASADY POBYTU
1. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.
2. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00. W tych godzinach zamknięta jest brama główna, otwarta pozostaje tylko bramka wejściowa, przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z recepcją ośrodka.
3. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
4. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
- rozpalania ogniska na terenie ośrodka 
- używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną
- wiatrówką
- zakaz puszczania lampionów na terenie kempingu

III. Czas pobytu
1. Doba pobytowa na terenie pola namiotowego/campingowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
2. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do uregulowania opłaty przed godziną 12:00
3. Nie opuszczenie pola namiotowego/campingowego do godziny 12:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.

IV. Przepisy Porządkowe
1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
2. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów.
3. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep campingowych i pola namiotowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie ośrodka.
4. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.

V. Zasady parkowania pojazdów
1. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.

VI. Zasady pobytu zwierząt
1. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.
2. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.
3. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

VII. Postanowienia Końcowe
1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników, które nie znajdują się w depozycie ośrodka.
2. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem.
3. Kemping Aga jest zobowiazany zapewnic gościom:
-warunki pelnego  i nieskrępowanego wypoczynku
-profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczeń na terenie ośrodka
-czystość i porządek na terene ośrodka 

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę rzeczy przywiezionych przez gosci np: quady,rowery,skutery,przyczepki,namioty itp.
Ośrodek jest inkasentem opłaty miejscowej (klimatycznej)

VIII. Karta meldunkowa

1. Karta meldunkowa zostaje wypełniona w momencie przyjazdu do ośrodka AGA Kemping
2. Karta meldunkowa zostaje wypełniona przez osobę dokonującą rezerwacji usług świadczonych przez AGA Kemping
3. Osobą wypełniająca kartę meldunkową odpowiada za całą grupę osób wchodzących w skład odpowiedniej rezerwacji i jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin pobytu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w myśl nowych rozporządzeń.


Życzymy udanego wypoczynku!

Oblicz dojazd do naszego obiektu:

Formularz kontaktowy


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji rezerwacji i pobytu w obiekcie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.1997 Nr 133,poz.883.

Skontaktuj się

Pole kempingowe AGA
ul. Żaglowa 2, Chłapowo

Adres e-mail:
info@agakemp.pl

Kontakt telefoniczny
514 04 37 79
58 674 09 20